BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN( 6 tháng đầu năm 2017)

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
(6 tháng đầu năm 2017)

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

Download

4.BAO CAO KQ TU KTDG 6T DAU NAM 2017-1 (web)
4.BAO CAO KQ TU KTDG 6T DAU NAM 2017-2(web)
4.BAO CAO KQ TU KTDG 6T DAU NAM 2017-3(web)

 

 

 

 

Translate »