Viện Phí Vật Lý Trị Liệu- Phục Hồi Chức Năng

0
VIII. PHÒNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  Đơn Giá (VNĐ)
1 VLTL: Kích thích điện             15,000
2 VLTL: Điện phân             20,000
3 VLTL: Điện phân (giảm 5000đ từ lần thứ 6 trở lên)             15,000
4 VLTL: Điện phân 10%             15,000
5 VLTL: Hồng ngoại             10,000
6 VLTL: Kéo dãn cột sống lưng             10,000
7 VLTL: Kéo cột sống cổ             10,000
8 VLTL: Tập liệt mặt             15,000
9 VLTL: Tập tay             15,000
10 VLTL: Tập liệt nửa người             20,000
11 VLTL: Tập khớp vai             15,000
12 VLTL: Châm cứu             10,000
13 VLTL: Chiếu đèn hồng ngoại             10,000
14 VLTL: Kéo nắn cột sống và các khóp             30,000
15 VLTL: Tập vận động có dụng cụ             20,000
16 VLTL: Tập vận động dụng cụ (giảm 5000đ từ lần thứ 6 trở lên)             15,000
17 VLTL: Tập vận động tác hợp             20,000
18 VLTL: Tập vận động khớp cổ tay             20,000
19 VLTL: Tập hô hấp             10,000
20 VLTL: Bàn kéo             20,000
21 VLTL: Tập do cứng khớp             20,000
22 VLTL: Hoạt động trị liệu – ngôn ngữ trị liệu             20,000
23 VLTL: Tập hệ thống ròng rọc             10,000
24 VLTL: Vật lý trị liệu chỉnh hình             15,000
25 VLTL: Điện vi dòng giảm đau             20,000
26 VLTL: Chẩn đoán điện TK cơ             35,000
27 VLTL: Song xung kích điều trị             30,000
28 VLTL: Xoa bóp             15,000
29 VLTL: Tập luyện với máy tâp cơ bốn đầu đùi             15,000
30 VLTL: Tập với xe đạp tập             10,000
31 VLTL: Xoa bóp toàn thân             40,000
32 VLTL: Xoa bóp cục bộ bằng tay             30,000
33 VLTL: Ngôn ngữ trị liệu             20,000
34 VLTL: Hoạt động trị liệu             15,000
35 VLTL: Nhúng sáp (20.000đ/2chi/20phút)             20,000

Comments are closed.