Viện Phí Thủ Thuật Chuyên Môn

0
IX. THU THUẬT CHUYÊN MÔN Y TẾ  Đơn Giá (VNĐ)
1 Chọc hút thử tế bào sinh học             10,000
2 Bốc móng, ngâm tẩm             15,000
3 Đo áp lực tỉnh mạch trung ương             20,000
4 Tắm cho bệnh nhân nhiểm độc thuốc rầy             20,000
5 Sinh thiết màng phổi (1 lần rửa)             30,000
6 Rửa mũ màng phổi (1 lần rửa)           150,000
7 Nong bao qui đầu (kể cả hao phí)             30,000
8 Thụt tháo phân           100,000
9 Thụt rửa dạ dày           250,000
10 Chi phí y tế (băng,bông, cồn)             10,000
11 Mở khí quản (Caneul)           150,000
12 Xuyên đinh kéo tạ           200,000
13 Công hút đàm             20,000
14 Chọc dò màng tim             80,000
15 Cắt đường rò mông           300,000
16 Chọc dò màng bụng .           100,000
17 Chọc dò tuỷ sống           100,000
18 Chọc dò tuyến giáp             20,000
19 Chọc dò màng phổi           100,000
20 Thông dạ dày .             10,000
21 Thông tiểu             64,000
22 Thay băng vết thương              50,000
23 Thay băng cắt chỉ > 5cm             25,000
24 Thay băng cắt chỉ < 5cm             20,000
25 Thay băng vết thương < 5cm             15,000
26 Thay băng vết thương > 5cm             20,000
27 Thay băng vết thương bỏng diện rộng           150,000
28 Thay băng vết thương < 15cm             48,000
29 Thay băng vết thương > 15cm             64,000

Comments are closed.