Bảng Điểm Kiểm Tra Chất Lượng Bệnh Viện 2016

0

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
Địa chỉ: tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang
Giám đốc: TSBS. CHÂU HỮU HẦU
Di động: 0913877611. Email:

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Thành lập theo Quyết định số 1500/QĐ-SYT ngày 05/12/2016
Trưởng đoàn: Bs. Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế
Phó trưởng đoàn: Bs. Ngô Hùng Sơn-PGĐ BVĐK KV Tỉnh
Thư ký: Bs. Nguyễn Duy Tân – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
Các thành viên: Cán bộ các phòng Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa Khu vực tỉnh

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 261

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.17

Download

 

 

Comments are closed.