Kết Quả Kiểm Tra & Đánh Giá CLBV 2019 của Đoàn Kiểm Tra

0

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: Bệnh viện Đa Khoa Nhật Tân
Địa chỉ: Số 32, Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang
Giám đốc: TSBS. CHÂU HỮU HẦU
Di động: 0913877611. Email:

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Quyết định 3384/QĐ-SYT ngày 19/11/2019 của Giám đốc Sở Y tế.
– Trưởng đoàn: DSCKII. Từ Hoàng Tước,
– Thư ký : BSCKI. Võ Văn Đường.
– Thành viên: 17 người.
– Giám sát viên: 01 người.

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 292 (Có hệ số: 313)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.52

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

6

31

38

7

82

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

7.32

37.80

46.34

8.54

82

 

XEM CHI TIẾT

Xem chi tiết nội dung  Tại đây

 

Comments are closed.