Kết Quả Kiểm Tra & Đánh Giá CLBV 2020 của Đoàn Kiểm Tra

0

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
Địa chỉ: Số 32, Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang
Giám đốc: TSBS. CHÂU HỮU HẦU
Di động: 0913877611. Email:

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 1271/QĐ-SYT ngày 11/12/2020.
– Trưởng đoàn: Ts Bs. Trần Quang Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế.
– Thư ký: BSCKI. Nguyễn Hồng Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
– Thành viên: 14 người.

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 297 (Có hệ số: 318)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.57

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

5

28

42

7

82

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

6.10

34.15

51.22

8.54

82

Ngày………tháng……….năm………

 

XEM CHI TIẾT

Xem chi tiết nội dung  Tại đây

 

Comments are closed.