Bảng Điểm Kiểm Tra Chất Lượng Bệnh Viện 2015

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
Địa chỉ: tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang
Giám đốc: TSBS. CHÂU HỮU HẦU
Di động: 0913877611. Email:

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Thành lập theo Quyết định số 1363/QĐ-SYT ngày 18/11/2015
Trưởng đoàn: Bs. Trịnh Hữu Thọ – Phó Giám đốc Sở Y tế
Thư ký: Bs. Nguyễn Duy Tân – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
Các thành viên: Cán bộ các phòng Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa Khu vực tỉnh

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 263

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.21

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 1 12 43 21 5 82
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 1.22 14.63 52.44 25.61 6.10 82

Download

 

Translate »