BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BV NĂM 2021

SỞ Y TẾ AN GIANG

 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

 (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

 Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

 Địa chỉ chi tiết: Số 32, Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang

Số giấy phép hoạt động: 93/BYT-GPHĐ Ngày cấp: 30/12/2013 Tuyến trực thuộc: 5.Ngoài công lập

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ AN GIANG

Hạng bệnh viện: Hạng III

Loại bệnh viện: Đa khoa

 TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

  1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ
  2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%
  3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 288 (Có hệ số: 307)
    1. 4.  ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.45 (Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

7

31

39

5

82

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

8.54

37.80

47.56

6.10

82

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(ký tên và đóng dấu)

 XEM CHI TIẾT

Xem chi tiết nội dung  Tại đây

 

Translate »