Biên Bản Tự Kiểm Tra, Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện 6 tháng cuối năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
(6 tháng cuối năm 2017)

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

THÔNG TIN HÀNH CHÁNH

  1. Tên bệnh viện: Cty TNHH BVĐK Nhật Tân
  2. Địa chỉ: số 32, Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh AG
  3. Tuyến: Ngoài công lập
  4. Hạng:
  5. Họ và tên Giám đốc: Châu Hữu Hầu
  6. Họ và tên thư ký: Châu Thiên Bình
  7. Điện thoại liên hệ: 0296 3 562 357 hoặc 0296 3 562 678
  8. Địa chỉ mail: benhviennhattan@gmail.com

 TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

268

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.26

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

2

13

31

33

3

82

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC:

2.44

15.85

37.80

40.24

3.66

100%

Download

 

Translate »