DANH MỤC: Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Hướng Dẫn Phòng Ngừa Nhiễm Khuẩn Vết Mổ

HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ (Ban hành kèm theo Quyết định số: [...]

Phòng mổ áp lực dương

Giới thiệu hệ thống lọc vô trùng áp lực dương Công nghệ lọc khí vô [...]

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Là một bệnh viện tư nhân, trong suốt quá trình hoạt động của mình, bệnh [...]

Translate »