DANH MỤC: Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

TĂNG HUYẾT ÁP NẶNG

CHẨN ĐOÁN: Tăng huyết áp nặng ( severe hypertension): HA tâm thu > 180mmHg và/hoặc [...]

GIỚI THIỆU KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

Khoa Hồi Sức Cấp Cứu và Chống Độc là một trong những khoa lâm sàng [...]

Translate »