DANH MỤC: Phẫu Thuật và GMHS

GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN

I.ĐẠI CƯƠNG: – Gây MNKQ là một cuộc mê phối hợp được tiến hành trên [...]

Ca phẫu thuật nang giả tụy tại BV Nhật Tân

Ngày 06/09/2014. Ca phẫu thuật viêm nang tụy được thực hiện tại bệnh viện Nhật [...]

GIỚI THIỆU KHOA PHẪU THUẬT VÀ GMHS

Khoa đã làm được một số kỹ thuật (bao gồm mổ hở và mổ nội [...]

Translate »