VIÊM RUỘT THỪA CẤP

Ngày 27/05/2022 vào lúc 14:00 giới thiệu “VIÊM RUỘT THỪA CẤP”(lưu hành nội bộ trong BV Nhật Tân , được biên soạn do Ts.Bs Châu Hữu Hầu kết hợp nghiên cứu từ các nguồn tư liệu khác nhằm mục đích giúp các Y, Bác Sỹ và Điều Dưỡng tham khảo và hiểu rõ hơn về “VIÊM RUỘT THỪA CẤP”

Có thể tải tài liệu từ đây   Tại đây

BVĐK NHẬT TÂN

Translate »