QUY TRÌNH KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ

I. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ LÀM CẬN LÂM SÀNG:

BƯỚC 1: Tiếp đón người bệnh

 • Lấy số thứ tự để làm thủ tục khám cho người bệnh.
 •  Xuất trình bảo hiểm y tế (BHYT) và giấy tờ tùy thân có ảnh, giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.
 •  Ưu tiên cho bệnh nặng, người già trên 75 tuổi ,trẻ em dưới 6 tuổi, người tàn tật nặng.
 •  Đóng tiền khám và sổ tại phòng đăng ký nhận bệnh(tiền chên lệch)
 •  Có nhân viên hướng dẫn đến các buồng khám.

BƯỚC 2: Khám lâm sàng.

 • Khám trước những trường hợp được ưu tiên, những bệnh nhân không ưu tiên thì khám theo số thứ tự
 • Người bệnh được Điều dưỡng mời vào đo huyết áp và khám theo thứ tự.
 • Tùy tình trạng bệnh bác sĩ có thể chỉ định làm cận lâm sàng, xét nghiệm phù hợp.
 • Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh đến phòng viện phí đóng tiền chênh lệch

BƯỚC 3: Tại phòng viện phí.

 • Tại phòng viện phí người bệnh được đóng tiền theo thứ tự những trường hợp ưu tiên vẫn được ưu tiên.
 • Bệnh nhân đóng tiền xong có nhân viên hướng dẫn người bệnh đi làm cận lâm sàng .

BƯỚC 4: Khoa cận lâm sàng.

 • Tùy theo phiếu chỉ định của Bác Sĩ mà người bệnh được làm ở những phòng thích hợp.
 • Người bệnh chờ làm theo thứ tự .
 • Khi người bệnh có kết quả cận lâm sàng mang kết quả về phòng khám ban đầu.

BƯỚC 5Khám lâm sàng

 • Bác Sĩ khám bệnh và tổng hợp kết quả cho người bệnh biết tình trạng bệnh.
 • Điều dưỡng nhập sổ khám bệnh về tình trạng bệnh và thuốc vào máy tính.
 • Người bệnh được Điều dưỡng hướng dẫn về thuốc, chế độ ăn uống, nghĩ ngơi, luyện tập tái khám đúng hẹn.
 • Hướng dẫn người bệnh đến khoa dược lảnh thuốc tại đây bệnh nhân phải đóng 20% trường hợp đúng tuyến, người bệnh đi khám trái tuyến đóng 50%.

BƯỚC 5: Khoa dược.

 • Người bệnh được lãnh thuốc, mua thuốc và đóng phí tiền thuốc tại khoa dược.
 • Nhân viên khoa dược hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho người bệnh.
 • Người bệnh lãnh thuốc xong và về nhà điều trị theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

Trường hợp ví dụ :

Bệnh nhân A đến khám bệnh có thẻ BHYT đăng ký tại BVĐK Nhật Tân khám tại phòng số 9 tiền khám  40.000 đồng (BHYT thanh 6.000), Bác sỉ cho đo ECG giá 28.000 đồng (BHYT thanh 28.000) và làm thêm siêu âm bụng giá 80.000 đồng (BHYT thanh 35.000 ) bệnh nhân này phải đóng tại phòng viện phí là 34.000 tiền khám và 45. 000 tiền siêu âm.(Và xuống khoa dược đóng 6000 tiền khám 28 000 tiên ECG tiền siêu âm là 3.500 cộng với tiền thuốc đóng 20%)

II. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH KHÔNG CÓ CẬN LÂM SÀNG

BƯỚC 1: Tiếp đón người bệnh

 • Lấy số thứ tự để làm thủ tục khám cho người bệnh.
 • Xuất trình bảo hiểm y tế (BHYT) và giấy tờ tùy thân có ảnh, giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.
 • Ưu tiên cho bệnh nặng, người già trên 75 tuổi ,trẻ em dưới 6 tuổi, người tàn tật nặng.
 • Đóng tiền khám và sổ tại phòng đăng ký nhận bệnh (tiền chênh lệch giữa giá viện phí và giá BHYT).
 • Có nhân viên hướng dẫn đến các buồng khám.

BƯỚC 2: Khám lâm sàng.

 • Khám trước những trường hợp được ưu tiên, những bệnh nhân không ưu tiên thì khám theo số thứ tự.
 • Người bệnh được Điều dưỡng mời vào đo huyết áp và khám theo thứ tự.
 • Tùy tình trạng bệnh mà bác sĩ kê đơn phù hợp với chẩn đoán.
 • Điều dưỡng nhập sổ khám bệnh về tình trạng bệnh và thuốc vào máy tính.
 • Người bệnh được Điều dưỡng hướng dẫn về thuốc, chế độ ăn uống, nghĩ ngơi, luyện tập tái khám đúng hẹn.
 • Hướng dẫn người bệnh đến khoa dược.

BƯỚC 3: Khoa dược.

 • Người bệnh được lãnh thuốc  tại khoa dược và đóng 20% nếu người bệnh đúng tuyến và người bệnh trái tuyến đóng 50%.
 • Nhân viên khoa dược hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho người bệnh.
 • Người bệnh lãnh thuốc xong về nhà điều trị theo sự  hướng dẫn của thầy thuốc.

Trường hợp ví dụ:

Tiền khám phòng số 8 là 30 000 đồng BHYT thanh toán  6.000 đồng người bệnh phải đóng thêm 24.000 đồng ( 24.000 đồng gọi là tiền chênh lệch)


Translate »