Hướng dẫn xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại trường học

Hướng dẫn xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại trường học

(Theo công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020, công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế)

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

phong chong covid truong hoc 04-05

2. Khai thác tiền sử tiếp xúc của người nghi ngờ và xử trí sau khi hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ:

covid truong hoc (1) 04-05

3. Các bước xử trí khi phát hiện người nghi ngờ:

covid truong hoc (2) 04-05

4. Yêu cầu đối với phòng/khu vực cách ly:

covid truong hoc (3) 04-05

Minh Hải – Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang
(Nguồn Bộ Y tế)
Văn phòng Sở Y tế An Giang

 

 

Translate »