Kết Quả Kiểm Tra & Đánh Giá CLBV 2019 của Đoàn Kiểm Tra

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: Bệnh viện Đa Khoa Nhật Tân
Địa chỉ: Số 32, Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang
Giám đốc: TSBS. CHÂU HỮU HẦU
Di động: 0913877611. Email:

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Quyết định 3384/QĐ-SYT ngày 19/11/2019 của Giám đốc Sở Y tế.
– Trưởng đoàn: DSCKII. Từ Hoàng Tước,
– Thư ký : BSCKI. Võ Văn Đường.
– Thành viên: 17 người.
– Giám sát viên: 01 người.

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 292 (Có hệ số: 313)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.52

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

6

31

38

7

82

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

7.32

37.80

46.34

8.54

82

 

XEM CHI TIẾT

Xem chi tiết nội dung  Tại đây

 

Translate »