Lễ Tổng Kết Lớp Quản Lý Bệnh Viện

Ngày 31/10/2015. BV Nhật Tân làm lễ tổng kết khóa học lớp Quản lý bệnh viện, khóa học bắt đầu từ ngày 05/09/2015 đến ngày 31/10/2015. Do trường Đại Học Y Dược Cần Thơ tổ chức dạy và học tại Bv Nhật Tân (Tp. Châu Đốc, An Giang), tổng số là 96 học viên, lớp học nhằm nâng cao công tác quản lý bệnh viện. Thành phần hội đồng thi gồm:

1. GS.TS Phạm Văn Lình( Hiệu trưởng kiêm giám đốc ĐH Y Dược Cần Thơ)
2. PGS. TS Nguyễn Văn Qui ( Trưởng phòng đào tạo sau ĐH, ĐH Y Dược Cần Thơ)
3. TS. BS Võ Huỳnh Trang (Phó phòng đào tạo sau ĐH, ĐH Y Dược CT)
4. ThS. Phạm Trương Yến Nhi
5. ThS. Phan Thanh Hải
6.CN. Nguyễn Thị Như Trang
Một vài hình ảnh của buồi lễ:

1
Chuẩn bị phòng thi
2
Mở đề thi
3
Buổi thi kết thúc khóa học lớp QLBV
4
Lễ chào cờ và tổng kết khóa học
5
6. Lai Van Nong
BSCKII. Lại Văn Nông
PGĐ thường trực trường ĐHYD CT
7. Nguyen Van Linh
PGS.TS Nguyễn Văn Qui
Trưởng phòng đào tạo sau ĐH, ĐHYD CT
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 17
18
TS.BS Châu Hữu Hầu
GĐ Bệnh viện Nhật Tân
19.Tran Phuoc Hong
BSCKII. Trần Phước Hồng
TP kế hoạch tổng hợp BVĐK khu vực tỉnh

Bệnh viện Nhật Tân

Translate »