Lớp Đào Tạo “Quản Lý Bệnh Viện”

Ngày 05/9/2015 Bệnh viện Nhật Tân cùng với các bệnh viện trong khu vực như: Châu Phú, Tịnh Biên, ĐKKV Tỉnh, BV TP. Châu Đốc mở lớp đào tạo liên tục chuyên đề ” Quản Lý Bệnh Viện” từ ngày 05/9 đến ngày 11/10/2015  tại BVĐK Nhật Tân với sự hướng dẫn của trường Đại Học Y Dược Cần Thơ

lop dao tao bv 1
TSBS. Châu Hữu Hầu (GĐ BVĐK Nhật Tân)
lop dao tao bv 2
BSCKII. Lại Văn Nông (ĐH Y Dược Cần Thơ)
lop dao tao bv 3

 

 

 

 

Translate »