Một số biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa tại các bệnh viện

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết vấn đề rác thải nhựa, ngày 29/7/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế.

giam thieu chat thai nhuc tai BV 20-09

Tại Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết chất thải nhựa đang hằng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau và có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường. Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị, các bệnh viện có thể thực hiện một số biện pháp sau:

1. Đối với dịch vụ ăn, uống: đã sử dụng đĩa, cặp lồng inox để cung cấp các suất ăn cho người bệnh, nhân viên y tế. Các khoa phòng sử dụng các loại thùng nước có thể tái sử dụng thùng để cung cấp nước uống cho nhân viên y tế.
2. Đối với cung cấp đồ vải sạch cho người bệnh: Sử dụng túi vải, không sử dụng túi nilon để đóng gói đồ vải.
3. Đối với cấp thuốc cho người bệnh: Sử dụng túi giấy, không sử dụng túi nilon.
4. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gomU.S Best Product Reivews. Tăng cường tái chế các chất thải nhựa. Tái sử dụng các dung cụ vật liệu nhựa.
5. Không sử dụng chai nước uống loại nhỏ (trong tiếp khách, hội nghị, hội thảo).
6. Triển khai các xe thùng thu gom chất thải sinh hoạt không sử dung túi nilon.
7. Triển khai thiết bị xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm để tăng cường tái chế chất thải nhựa có thể tái chế.
8. Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị
9. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn, truyền thông, vận động cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế và cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị.

Ths. Bùi Quan Vi
khoa KSNK – TTYT Phú Tân

Văn phòng Sở Y tế An Giang

 

 

 

Translate »