Quy trình khám chữa bệnh

Quy trình khám chữa bệnh:

1.Lấy số thứ tự để đăng ký khám bệnh ở quầy đón tiếp (xác định mục đích khám), mua sổ khám bệnh, 

2.Ngồi ở khu vực chờ khám bệnh đợi nhân viên y tế đọc số thứ tự khám.

ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁM THU PHÍ: 

 1. Chờ làm thủ tục đăng ký và nộp tiền khám bệnh tại khu vực viện phí

2.Khi có phiếu khám bệnh và biên lai thu tiền khám, đến các phòng khám tổng quát theo chỉ dẫn có ghi trên phiếu khám và sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

3. Nộp phiếu khám bệnh tại phòng khám tổng quát theo số thứ tự.

4. Bác sỹ chỉ định cần làm xét nghiệm cận lâm sàng nào thuộc chuyên khoa gì (siêu âm, hay chụp X-quang… ). Bệnh nhân quay lại quầy viện phí để nộp tiền làm cận lâm sàng/xét nghiệm

5. Nộp phiếu chỉ định xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang… tại các khu vực xét nghiệm/ cận lâm sàng và chờ đến lượt để được thực hiện. Ngồi chờ, lấy kết quả các xét nghiệm cận lâm sàng.

8.Trở lại phòng khám tổng quát để bác sỹ kết luận, hướng dẫn cách điều trị, kê đơn thuốc và căn dặn, hoặc phải nhập viện (nếu cần), hẹn lịch tái khám.

9.Theo đơn thuốc bác sĩ đã kê, ra quầy  viện phí nộp tiền , và đến quầy Dược  của Bệnh viện  nhận thuốc điều trị.

ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁM BẢO HIỂM: 

 1. Chờ làm thủ tục đăng ký tại quầy nhận bệnh

2.Khi có phiếu khám bệnh , đến các phòng khám tổng quát theo chỉ dẫn có ghi trên phiếu khám và sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Nộp phiếu khám bệnh và thẻ BHYT cho nhân viện y tế tại phòng khám  theo số thứ tự.

3. Bác sỹ chỉ định cần làm xét nghiệm cận lâm sàng nào thuộc chuyên khoa gì (siêu âm, hay chụp X-quang… ). Bệnh nhân quay lại quầy viện phí để nộp tiền làm cận lâm sàng/xét nghiệm

4. Nộp phiếu chỉ định xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang… tại các khu vực xét nghiệm/ cận lâm sàng và chờ đến lượt để được thực hiện. Ngồi chờ, lấy kết quả các xét nghiệm cận lâm sàng.

5.Trở lại phòng khám tổng quát để bác sỹ kết luận, hướng dẫn cách điều trị, kê đơn thuốc và căn dặn, hoặc phải nhập viện (nếu cần), hẹn lịch tái khám.

6.Theo đơn thuốc bác sĩ đã kê, ra quầy  viện phí nộp tiền(bao gồm tiền khám bệnh+tiền thuốc) , và đến quầy Dược  của Bệnh viện  nhận thuốc điều trị.

7.Quay lại phòng khám để nhận lại thẻ BHYT

BV Nhật Tân

Translate »