DANH MỤC: THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG

Giới thiệu về bệnh viện Được thành lập năm 2003, đến nay đã hơn 20 [...]

Viện Phí Khoa Khám Bệnh 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/1wk0ITYSQx5fGe2mU3J6HyRkiL9zoG2KE/view?usp=sharing [...]

VIỆN PHÍ- CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn   https://drive.google.com/file/d/199o1hl7ppCy5HncUuI0glowo1zKQmUFW/view?usp=sharing [...]

VIỆN PHÍ NGÀY GIƯỜNG 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/1zBafqJyVLxQ1Sg4H-Zu7m5aEoUKvOlB0/view?usp=sharing [...]

Viện Phí LCK(MẮT-TMH-RHM) 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/1wDzdxGvvP6RR-tzMu_tXBctDW5AjyqSC/view?usp=sharing [...]

Viện phí Sản Phụ Khoa 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/1-vz1LP_hJcEebsZbk4A8ejcRxbPvjtox/view?usp=sharing [...]

Chi Phí Vận Chuyển và Dịch Vụ 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/1QJeyyLjYlEHqi8FIZBbXBPUKtpzLsAiD/view?usp=sharing [...]

Viện Phí HSCC-THẬN NT- Y TẾ CHUYÊN MÔN 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/1m8bKo_9CKeT1xGKXKJuL7tJprjr0THI9/view?usp=sharing [...]

Viện Phí Phòng Xét Nghiệm 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/1ZyLFbSsPW5Z7nHNJ5JQGkWZkewxJuEEA/view?usp=sharing [...]

Viện Phí PTTT NGOẠI KHOA 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/11HAel9p7XjBicPl0OGDPRiLRothty9Is/view?usp=sharing [...]

Viện Phí Vật Lý Trị Liệu- Phục Hồi Chức Năng 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/1rauzb2qvQtfuXlU5SiUZBnARhCYeBFpV/view?usp=sharing [...]

Viện Phí Tiêm Chủng 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/1VJqEKDcZ8Sy718ptq5Y7vwl-CBxb48BQ/view?usp=sharing [...]

Viện Phí Da Liễu-Phẫu thuật thẩm mỹ 2024

Để xem chi tiết xin nhấn vào đường link. Xin cảm ơn https://drive.google.com/file/d/1UbsvlSjPfVyLZiMdrpbtxc6eaDLQRUSJ/view?usp=sharing [...]

BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC 2023

  BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC NĂM 2023  DƯỢC PHẨM 2023. Xem chi tiết nội dung  Tại [...]

Bảng Điểm Kiểm Tra Chất Lượng Bệnh Viện 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022 (ÁP DỤNG CHO [...]

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BV NĂM 2022

SỞ Y TẾ AN GIANG BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM NĂM 2022 Căn cứ vào [...]

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NƯỚC THẢI NĂM 2022

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NƯỚC THẢI  QUÝ I NĂM 2022 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NƯỚC [...]

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BV NĂM 2021

SỞ Y TẾ AN GIANG  BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH [...]

Translate »