DANH MỤC: Chất Lượng Bệnh Viện

Bảng Điểm Kiểm Tra Chất Lượng Bệnh Viện 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022 (ÁP DỤNG CHO [...]

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BV NĂM 2022

SỞ Y TẾ AN GIANG BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM NĂM 2022 Căn cứ vào [...]

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NƯỚC THẢI NĂM 2022

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NƯỚC THẢI  QUÝ I NĂM 2022 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NƯỚC [...]

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BV NĂM 2021

SỞ Y TẾ AN GIANG  BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH [...]

Kết Quả Kiểm Tra & Đánh Giá CLBV 2020 của Đoàn Kiểm Tra

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020 (ÁP DỤNG CHO [...]

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

Từ ngày 03/02/2020, BVĐK Nhật Tân mở thêm các buồng khám theo yêu cầu do [...]

Kết Quả Kiểm Tra & Đánh Giá CLBV 2019 của Đoàn Kiểm Tra

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019 (ÁP DỤNG CHO [...]

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng BV cuối năm 2019

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2019  Xem chi tiết [...]

Tóm tắt kết quả tự kiểm tra, đánh giá CLBV 6 tháng đầu năm 2019

SỞ Y TẾ AN GIANG                      [...]

CÔNG VIÊN THỦY CANH NHẬT TÂN

ĐẾN VƯỜN RAU NGẮM CẢNH Hòa với nhịp sống hiện đại ngày nay, nhu cầu [...]

Bảng Điểm Kiểm Tra Chất Lượng Bệnh Viện 2018

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 (ÁP DỤNG CHO [...]

Tóm tắt kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng BV 6 tháng cuối năm 2018

SỞ Y TẾ AN GIANG BVĐK NHẬT TÂN TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, [...]

Tóm tắt kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng BV 6 tháng đầu năm 2018

SỞ Y TẾ AN GIANG  BVĐK NHẬT TÂN TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH [...]

Bảng Điểm Kiểm Tra Chất Lượng Bệnh Viện 2017

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017 (ÁP DỤNG CHO [...]

Biên Bản Tự Kiểm Tra, Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện 6 tháng cuối năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN (6 tháng cuối năm 2017) (ÁP [...]

Tập Huấn QLCL Bệnh Viện và An Toàn Người Bệnh

Ngày 20/10/2017 Bệnh Viện đã mời BS.Linh tập huấn cho nhân viên về ” Quản [...]

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN( 6 tháng đầu năm 2017)

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN (6 tháng đầu năm 2017) (ÁP [...]

Bảng Điểm Kiểm Tra Chất Lượng Bệnh Viện 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016 (ÁP DỤNG CHO [...]

Translate »