Tóm tắt kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng BV 6 tháng đầu năm 2018

SỞ Y TẾ AN GIANG
 BVĐK NHẬT TÂN

TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
(6 tháng đầu năm 2018)

 THÔNG TIN BỆNH VIỆN

  1. Tên bệnh viện: Cty TNHH BVĐK Nhật Tân
  2. Địa chỉ: số 32, Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang
  3. Giám đốc: TSBS.Châu Hữu Hầu
  4. Điện thoại liên hệ: 0913 877 611
  5. Địa chỉ mail: benhviennhattan@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA
Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-BVNT ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Giám đốc bệnh viện Nhật Tân

–  Trưởng đoàn kiểm tra (Phó Giám đốc bệnh viện): DS.Châu Thiên Bình

–  Thư ký đoàn (Trưởng phòng Điều dưỡng): CN.Nguyễn Bảo Tài Và 02 Phó trưởng đoàn cùng 20 thành viên.

 TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 NHƯ SAU: 

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

 

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

2.77

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

11

21

29

18

3

82

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC:

13.41

25.61

35.37

21.95

3.66

100%

 

bieu do khia canh 6t dau nam

 BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
(Biểu đồ dùng chung cho 5 phần từ phần A đến phần E)

 CÁC ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN:
 Ưu điểm:

+ Bệnh viện đang nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị bổ sung và thay mới những trang thiết bị – dụng cụ đã cũ như: bàn, ghế chờ cho khách hàng, giường, …
+ Sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện mới, cải tiến các quy trình nhằm giảm thời gian chờ cho khách hàng, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh như: quy trình đăng ký khám bệnh, thu viện phí, trả kết quả CLS, cấp phát thuốc, …
+ Kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn;
+ Môi trường bệnh viện xanh, sạch đẹp.

Nhược điểm:
+ Nhân sự Tổ QLCL còn kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa có nhân viên chuyên trách;
+ Thành viên trong mạng lưới QLCL chưa đẩy mạnh hoạt động chất lượng tại khoa /phòng/ bộ phận mình;
+ Chưa tổ chức thi tay nghề cho các bác sĩ, dược sĩ;
+ Chưa tổ chức Hội nghị, hội thảo, chuyên đề có mời các chuyên gia bên ngoài.

 CÁC VẤN ĐỀ CẦN ƯU TIÊN KHẮC PHỤC, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG:
–  Hoàn thiện hệ thống QLCL đẩy mạnh công tác cải tiến chất lượng, nâng mức các tiêu chí đang ở mức 1 và 2
– Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới QLCL trong bệnh viện;
– Tổ chức thi tay nghề cho các bác sĩ, dược sĩ;
– Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao sự hài lòng người bệnh.

Translate »