Tóm tắt kết quả tự kiểm tra, đánh giá CLBV 6 tháng đầu năm 2019

SỞ Y TẾ AN GIANG                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK NHẬT TÂN                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN                                                             (6 tháng đầu năm 2019)

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

  1. Tên bệnh viện: Cty TNHH BVĐK Nhật Tân
  2. Địa chỉ: số 32, Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, K. Châu Long 7, P. Châu Phú B, TP.Châu Đốc,  An Giang
  3. Giám đốc: TSBS.Châu Hữu Hầu
  4. Điện thoại liên hệ: 0913 877 611
  5. Địa chỉ mail: benhviennhattan@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-BVNT ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Giám đốc bệnh viện Nhật Tân

– Trưởng đoàn kiểm tra (Giám đốc bệnh viện): TS.BS. Châu Hữu Hầu

– Thư ký đoàn (Tổ trưởng Tổ QLCL ): DS. Châu Thiên Bình

– Và 02 Phó trưởng đoàn cùng 20 thành viên.

 TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 NHƯ SAU:

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

 

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.32

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

14

29

34

4

82

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

1.22

17.07

35.37

41.46

4.88

100%

BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

tu kiem tra CLBV 6t dau nam 2019

(Biểu đồ dùng chung cho 5 phần từ phần A đến phần E)

CÁC ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN:

 Ưu điểm:

+ Lãnh đạo quan tâm đến đời sống nhân viên, đẩy mạnh hoạt động đào tạo như dự hội nghị, hội thảo, xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn;

+ Sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện mới, cải tiến các quy trình nhằm giảm thời gian chờ cho khách hàng, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh như: quy trình đăng ký khám bệnh, thu viện phí, trả kết quả CLS, cấp phát thuốc, …

+ Môi trường bệnh viện xanh, sạch đẹp;

+ Tổ chức thực hiện các kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện như xây dựng quy trình, quy tắc ứng xử cho nhân viên, tác phong làm việc trang phục, đẩy mạnh hoạt động tổ 5S;

+ Tăng cường cập nhật, giám sát phác đồ điều trị, sử dụng thuốc;

+ Mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế.

Nhược điểm:

+ Nhân sự Tổ QLCL còn kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa có nhân viên chuyên trách;

+ Thành viên trong mạng lưới QLCL chưa đẩy mạnh hoạt động chất lượng tại khoa /phòng/ bộ phận mình;

+ Chưa tổ chức thi tay nghề cho các bác sĩ, dược sĩ;

+ Chưa tổ chức Hội nghị, hội thảo, chuyên đề, sinh hoạt khoa học có mời các chuyên gia bên ngoài.

+ Phần mềm công nghệ thông tin chưa có khả năng sàng lọc các bệnh án bất thường, cảnh báo tương tác thuốc, chưa có phần mềm quản lý bệnh viện, quản lý nhân sự để theo dõi tình hình và cập nhật thông tin hằng ngày về nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật viên.

+ Chưa có các nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn.

+ Còn thiếu nhân sự trình độ cao.

+ Chưa triển khai được nhiều kĩ thuật mới

CÁC VẤN ĐỀ CẦN ƯU TIÊN KHẮC PHỤC, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG:

– Hoàn thiện hệ thống QLCL đẩy mạnh công tác cải tiến chất lượng, nâng mức các tiêu chí đang ở mức 1 và 2;

– Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới QLCL trong bệnh viện;

– Tiếp tục cải tiến quy trình khám bệnh, giảm thời gian chờ cho khách hàng.

– Tổ chức thi tay nghề cho các bác sĩ, dược sĩ;

– Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, mở thêm các dịch vụ tiện ích, nâng cao sự hài lòng người bệnh;

– Nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế;

– Đẩy mạnh công tác xây dựng quy trình/ban hành quy trình, quản lý sự cố y khoa, áp dụng kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị người bệnh;

– Thêm các chức năng quản lý vào phần mềm quản lý chung của bệnh viện;

– Bước đầu triển khai bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật theo quyết định của Bộ Y tế.

Translate »