Trách nhiệm của nhà trường trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá

Trách nhiệm của nhà trường trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá

(Theo công văn số 914/BYT-MT ngày 26/2/2020, công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế)

1. Trước khi học sinh quay trở lại học:

trach nhiem nha truong (1) 05-05

2. Trong thời gian học sinh học ở trường:

trach nhiem nha truong (2) 05-05

3. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học:

trach nhiem nha truong (3) 05-05

4. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại ký túc xá:

trach nhiem nha truong (4) 05-05

Minh Hải – Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang
(Nguồn Bộ Y tế)
Văn phòng Sở Y tế An Giang

 

 

 

Translate »