Khen thưởng điều dưỡng đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển

  Ngày 01/09/2014  Ban giám đốc Bệnh viện Nhật Tân quyết định khen thưởng cho điều dưỡng Nguyễn Hoài Linh đã đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển nhân viên điều dưỡng  ngày 29/08/2014 (Sau 3 tháng thử việc)

khen thuong2

Qua những cuộc thi tuyển này Ban giám đốc hi vọng có thể nhận được những nhân viên giỏi, nhiệt tình với công việc phục vụ chu đáo cho bệnh nhân

 

Translate »