Sự kiện ngày 13/6/2014

 Ngày 13/6/2014. Giám đốc BV Nhật Tân TsBs.Châu Hữu Hầu đã đến thăm thầy Võ Văn Trứ

thamthay(web)

Từ trái qua : Bs. Huỳnh Đình Đại, thầy Võ Văn Trứ, Bs. Nguyễn Tấn Trí, Bs. Châu Hữu Hầu

Translate »