Sự kiện ngày 14/5/2014

Ngày 14/5/2014. Bệnh viện Nhật Tân hân hạnh đón tiếp : ông Lê Minh Tùng(chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật An Giang) và ông Nguyễn Trung Lập( Chủ Tịch hội y học tỉnh An Giang)

140514(web)
Từ trái sang: ông Lê Minh Tùng( chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật An Giang), TsBs.Châu Hữu Hầu (Giám đốc bệnh viện Nhật Tân), ông Nguyễn Trung Lập (Chủ Tịch hội y học tỉnh An Giang)

 

Translate »