Ý nghĩa của các thông số huyết áp liên tục 24 giờ ở bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa

Ý NGHĨA CỦA CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ÁP LIÊN TỤC 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Châu Hữu Hầu, Hia Kim Khuê, Đỗ Thị Quốc Trinh
BV ĐA KHOA NHẬT TÂN- TP.CHÂU ĐỐC- AG

Bài đã được đăng trên tạp chí y học việt nam tháng 7 số 1&2 2020 tập 492 trang 231

TÓM TẮT

Mục tiêu: Tìm hiểu ý nghĩa lâm sàng của các thông số huyết áp liên tục 24 giờ ở bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa. Phương pháp: Mô tả và phân tích so sánh các thông số huyết áp, nghiên cứu tiến cứu. Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tại bệnh viện Nhật Tân, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thời gian 1 năm từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/6/2020. Kết quả: Nghiên cứu trên 134 đối tượng, gồm 67 người có hội chứng chuyển hóa và 67 đối chứng; trong đó nữ gồm 73 người, chiếm 54.5%, nhưng mắc hội chứng chuyển hóa là 61,6%. Có 3 thông số có có liên quan chặt chẽ với hội chứng chuyển hóa là: huyết áp tâm trương trung bình 24 giờ có độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 46,3% và 77,6%; nhịp tim trung bình 24 giờ là 56,7% và 68,7% và huyết áp trung bình (MAP) 24 giờ là 35,8% và 86,6%. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy việc theo dõi các thông số huyết áp liên tục trong 24 giờ là một biện pháp hiệu quả để chẩn đoán chính xác tăng huyết áp và dự đoán yếu tố nguy cơ liên quan đến tăng huyết áp. Qua đó điều trị thích hợp nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng cũng như các biến chứng gây tàn phế cho bệnh nhân.

Từ khóa: Hội chứng chuyển hóa, HA liên tục 24 giờ, HA tâm thu trung bình 24 giờ, HA tâm trương trung bình 24 giờ, nhịp tim trung bình 24 giờ, HA trung bình 24 giờ.

 

 XEM CHI TIẾT

Xem chi tiết nội dung  Tại đây

 

Translate »