HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON

HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON

TsBs.Châu Hữu Hầu

MỞ ĐẦU [1]

Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN, Toxic Epidermal Necrolysis) là phản ứng da niêm nặng, thường do thuốc kích hoạt, có đặc trưng hoại tử lan rộng và bong lớp biểu bì. Niêm mạc bị ảnh hưởng ở >90%, thường ở ≥2 vị trí riêng biệt (mắt, miệng và bộ phận sinh dục). SJS và TEN là thể bệnh liên tục (disease continuum, tình trạng viêm ban đầu cấp tính có thể tiếp tục như một quá trình viêm bán cấp ở mức độ sâu hơn), phân biệt theo độ nặng, theo tỷ lệ % bề mặt cơ thể bị ảnh hưởng…..

 “ HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON“(được biên soạn do Ts.Bs Châu Hữu Hầu kết hợp nghiên cứu từ các nguồn tư liệu khác nhằm mục đích giúp các Y, Bác Sỹ và Điều Dưỡng tham khảo và hiểu rõ hơn về “HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON”

Để biết thêm chi tiết, có thể tải tài liệu  Tại đây

BVĐK NHẬT TÂN

Translate »