Bảng Điểm Kiểm Tra Chất Lượng Bệnh Viện 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
Địa chỉ: tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang
Giám đốc: TSBS. CHÂU HỮU HẦU
Di động: 0913877611. Email:

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Thành lập theo Quyết định số 1500/QĐ-SYT ngày 05/12/2016
Trưởng đoàn: Bs. Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế
Phó trưởng đoàn: Bs. Ngô Hùng Sơn-PGĐ BVĐK KV Tỉnh
Thư ký: Bs. Nguyễn Duy Tân – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
Các thành viên: Cán bộ các phòng Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa Khu vực tỉnh

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 261

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.17

Download

 

 

Translate »