Sản phẩm Viên Đặt Ngọc Nữ Trang Bon chưa có giấy phép lưu hành

Ngày 02/10/2019, Sở Y tế Hải Phòng đã ban hành văn bản số 2685/SYT-NVD về việc Viên đặt Ngọc nữ Trang Bon chưa có giấy phép lưu hành

Sở Y tế An Giang đăng tải nội dung Công văn số 2685/SYT-NVD ngày 02/10/2019 của Sở Y tế Hải Phòng:
Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số quảng cáo về sản phẩm đông y có tác dụng hỗ trợ bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ mang tên Viên Đặt Ngọc Nữ Trang Bon có địa chỉ phân phối tại Công ty TNHH Trang Bon (địa chỉ: Sổ 157 đường Đào Nhuận, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phổ Hải Phòng). Qua kiểm tra cho thấy sản phẩm Viên Đặt Ngọc Nữ Trang Bon chưa có giấy phép lưu hành; Sở Y tế Hải Phòng đề nghị:

1. Cục Quản lý dược chỉ đạo các Sở Y tế tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát việc lưu thông sản phẩm Viên Đặt Ngọc Nữ Trang Bon trên thị trường và tiến hành thu hồi, xử lý nghiêm các trường họp vi phạm.

2. Giao Thanh tra Sở Y tế Hải phòng phối họp với các cơ quan hữu quan tiến hành điều tra, xác minh việc sản xuất và kinh doanh Viên Đặt Ngọc Nữ Trang Bon của Công ty TNHH Trang Bon (địa chỉ: Số 157 đường Đào Nhuận, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Translate »