Bảng Điểm Kiểm Tra Chất Lượng Bệnh Viện 2017

0

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
Địa chỉ:  Số 3 Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang
Giám đốc: TSBS. CHÂU HỮU HẦU
Di động: 0913877611. Email:

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Thành lập theo Quyết định số 1346/QĐ-SYT ngày 09/11/2017
Trưởng đoàn: DS.CKII. Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế
Phó đoàn hệ điều trị: BSCKI. Ngô Hùng Sơn-PGĐ BVĐK KV Tỉnh
Thư ký: BS.CKII. Nguyễn Duy Tân – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
Các thành viên theo quyết định

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 257

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.11

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

Download

 

 

 

 

Comments are closed.