Bảng Điểm Kiểm Tra Chất Lượng Bệnh Viện 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
Địa chỉ:  Số 3 Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang
Giám đốc: TSBS. CHÂU HỮU HẦU
Di động: 0913877611. Email: benhviennhattan@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Thành lập theo Quyết định số 1336/QĐ-SYT ngày 21/11/2022 của Sở Y Tế An Giang

Trưởng đoàn: DSCKII. Phan Văn Điền Phương

Thư ký: BSCKII. Ngô Hữu Trí 

Các thành viên theo quyết định

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 299 (có hệ số: 320)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.60

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

Để xem chi tiết xin tải về the đường link  Download

 

 

 

 

Translate »