Bảng tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015

SỞ Y TẾ AN GIANG

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

Địa chỉ chi tiết: tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang

Số giấy phép hoạt động:93/BYT-GPHĐ Ngày cấp: 30/12/2013

Tuyến trực thuộc: Ngoài công lập

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ AN GIANG

Hạng bệnh viện: Chưa phân hạng

Loại bệnh viện: Đa khoa

Kết quả chấm điểm tự kiểm tra:

1. Tổng số các tiêu chí áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 274

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.34

Kết quả chung chia theo mức

Mức

1

Mức

2

Mức

3

Mức

4

Mức

5

Tổng số

tiêu chí

5.  Số lượng tiêu chí đạt

0

11

41

21

9

82

6.  % tiêu chí đạt

0.00

13.41

50.00

25.61

10.98

82

Download

 

Translate »