BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BV NĂM 2022

SỞ Y TẾ AN GIANG

BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM NĂM 2022

Căn cứ vào công văn số 3186/QĐ-BYT ngày 29/11/2022 vv ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022

A.    THÔNG TIN BỆNH VIỆN

  1. Tên bệnh viện: Cty TNHH BVĐK Nhật Tân
  2. Tuyến bệnh viện: Tư nhân
  3. Hạng bệnh viện: Hạng III
  4. Địa chỉ: số 32, Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang
  5. Giám đốc: TSBS.Châu Hữu Hầu
  6. Điện thoại liên hệ: 0913 877 611
  7. Địa chỉ mail: benhviennhattan@gmail.com

B.     KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM 2022 NHƯ SAU

STT

Nội dung đánh giá

Cách tính

Điểm tối đa

Điểm BV chấm

1

Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện

– Nhập đầy đủ thông tin: 20 điểm

– Nhập thiếu: 5 điểm

– Không nhập: 0 điểm

20 điểm

20 điểm

2

Đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Kết quả đánh giá mức chất lượng nhân với 30

150 điểm

108.2 điểm

3

Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế

– Tỷ lệ % hài lòng NB nội trú quy ra theo thang điểm 10 (ví dụ 80% thì được 8 điểm)

10 điểm

9.4 điểm

– Tỷ lệ % hài lòng NB ngoại trú quy ra thang điểm 10

10 điểm

9.9 điểm

– Tỷ lệ % hài lòng NVYT quy ra thang điểm 10

10 điểm

8.2 điểm

4

Kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19

– Có rà soát đánh giá và nhập số liệu trên phần mềm trực tuyến ít nhất 6 lần trong năm

10 điểm

10 điểm

– Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn (bản 2.0 thí điểm), tỷ lệ % quy ra thang điểm 10 và làm tròn điểm.

10 điểm

9 điểm

5

Kiểm tra công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 và người bệnh khác

Triển khai công tác hồi sức tích cực

– Có ít nhất 2 bác sỹ được đào tạo về hồi sức tích cực từ 3 tháng trở lên.

10 điểm

0 điểm

– Có khoa hồi sức tích cực hoặc thành lập mới đơn vị (khoa, trung tâm) hồi sức tích cực theo Đề án 3616. Đơn vị có ít nhất 3 bác sỹ chuyên khoa cấp cứu, hồi sức tích cực trở lên.

10 điểm

0 điểm

6

Áp dụng CNTT trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng KCB

Kiểm tra các nội dung liên quan đến phát triển CNTT như sau:

(tối đa 40 điểm)

– Có thực hiện đặt lịch hẹn khám chữa bệnh trực tuyến;

10 điểm

10 điểm

– Có triển khai KCB từ xa;

10 điểm

– Việc áp dụng bệnh án điện tử, kê đơn điện tử:

+ Thực hiện tốt, áp dụng hoàn toàn bệnh án điện tử

20 điểm

+ Khá, đã áp dụng bệnh án điện tử cho trên 50% module

10 điểm

10 điểm

+ Trung bình, bắt đầu triển khai áp dụng

5 điểm

+ Kém, không áp dụng, không phát triển

0 điểm

7

Kiểm tra việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước

Mỗi văn bản tại nội dung 7 có phản hồi được tính 4 điểm (tối đa 20 điểm).

20 điểm

12 điểm

KẾT QUẢ ĐIỂM CHUNG

300 điểm

206.7 điểm

 ĐÁNH GIÁ CHUNG

Bệnh viện áp dụng và triển khai tương đối đầy đủ các tiêu chí của các bộ tiêu chí chất lượng. Các thành viên trong đoàn tự kiểm tra chấm điểm theo sát tình hình thực tế của bệnh viện.

                                                                                                                                                  Ngày 07 tháng 12 năm 2022

THƯ KÝ ĐOÀN                                                   TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

 

 

Tóm Tắt Kết Quả Tự Kiểm Tra, Đánh Gía Chất Lượng BV Nhật Tân Năm 2022

Xem chi tiết nội dung  Tại đây

BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM NĂM 2022

Xem chi tiết nội dung  Tại đây

 

Translate »