KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NƯỚC THẢI NĂM 2022

0

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NƯỚC THẢI  QUÝ I NĂM 2022

Kết quả nước thải Quý 1-2022_page-0001
Kết quả nước thải Quý 1-2022_page-0002

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NƯỚC THẢI  QUÝ II NĂM 2022

Kết quả nước thải Quý 2-2022_page-0001
Kết quả nước thải Quý 2-2022_page-0002

 

 

TẢI KẾT QUẢ QUÝ I  Tại đây

TẢI KẾT QUẢ QUÝ II  Tại đây

 

Comments are closed.